[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re[2]: :-(Здравствуй, Cyril!

  Ya smotru, experiment po vnedregu vsedozvolennosti
uspeshno prodolgaetsa, a ti, Kirill, vnosish vozmuzheniya.
Po-moemu, Kriska tozge reshila v exsperimente pouthastvovat
i net smisla eyo korrespondencii perekodirovat. Hotya,
entropiya uvelihivaetsya ot togo, shto eyo hotyat umenshit.
(Smaylik)

  Bolshe kodirovok - bordathnih i raznih!

14 Jan 01 14:03, Cyril Margorin wrote:

 CM> --
 CM> Sincerely Yours.
 CM> Cyril Margorin aka Lua Kottallar aka Sir Kot

 CM> -+--- Included text -+---
 CM> Date: Sat, 13 Jan 2001 20:07:52 +0300
 CM> From: www.willy.msk.ru <willy@relline.ru>
 CM> Reply-To: letters@umka.ru
 CM> To: krisenok2000 <letters@umka.ru>
 CM> Subject: Re[2]: :-(

 CM>   [ The following text is in the "Windows-1251" character set. ]
 CM>   [ Your display is set for the "koi8-r" character set. ]
 CM>   [ Some characters may be displayed incorrectly. ]


 k>> Я не видела, но моя мама, которая ненавидит как Арефьеву, Умку, так
 k>> и всё, что так или иначе проходит без попсовой помпы, была в
 k>> восторге. Спросила, кто это, а я ее и "обрадовала". После этого она
 k>> со мной не разговаривает.

 k>> Kris.
 k>> mailto: krisenok2000@mail.ru

Do skorogo.
Voronin Sergey
Kapitan Voronin i dve ego siksuhi 2:5025/38.6 AKA 2:5025/79.6
 * Origin: Воронеж, Чернозёмье, Россия (2:5025/38.6)